korbielów pilsko przyszlaku korbielów darz bór dw pilsko korbielów pilsko wierchy korbielów pod pilskiem korbielów pod weską korbielów okw pilsko korbielów hotel jontek korbielów hotel granica korbielów hala miziowa noclegi krystyna korbielów, irena korbielow pilsko u kuby domek andiamo
korbielów nadwodospadem korbielów podpolanka noclegi korbielów schronisko chata baców agroturystyka u beaty agrozibi korbielów korbielów na smaguli smagula domki vesta hotel smrek

 

Nowe szlaki na Słowację.

Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina.

„Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

Uroczyste podpisanie umowy w którym uczestniczył Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz IVAN SKORUPA Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie, odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Zawierane w tym dniu umowy to kontynuacja procesu kontraktacji projektów w obszarze ochrony i rozwoju kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa pogranicza. Łączna wartość podpisywanych umów to 2,9 miliona euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Turystyka bez granic – rozwój polsko - słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina”, który ma na celu:

„Wspólnym problemem Partnerów jest pomijanie ich przez turystów wypoczywających na pograniczu, którzy wybierają bardziej rozpoznawalne destynacje, zaś nie doceniają walorów przyrodniczych i kulturowych Jeleśni i Klina – atrakcyjnych walorów ziem górskich, które wymagają ochrony ale zarazem nie są obecnie wystarczająco powiązane z infrastrukturą rekreacyjną, a ich dostępność dla osób uprawiających turystykę aktywną nie jest wysoka. Aby wspólnie rozwiązać ten problem, podnieść wartość turystyczną obszaru i uzyskać wyższy poziom docenienia walorów obu gmin przez mieszkańców i turystów - Gminy Jeleśnia i Klin przystąpiły do wspólnego projektu. Jego celem jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu, z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tych gmin oraz poszanowaniem środowiska i innych walorów pogranicza przez turystów i ludność lokalną. W ramach projektu powstaną nowe odcinki trasy pieszo-rowerowej w Przyborowie i Krzyżówkach, jak również w Sopotni Małej (PL) oraz nowy odcinek trasy pieszorowerowej w Klinie (SK). Na tych odcinkach zostanie wybudowana infrastruktura towarzysząca: punkty widokowe i miejsca odpoczynku. Cały obszar tras (również te już istniejące w tych lokalizacjach) zostanie oznakowany jako część transgranicznego szlaku turystycznego od Jeleśni przez Pilsko aż do Klina. Dodatkowo powstanie e-narzędzie MOBI-TOUR, które będzie wspierało orientację turystów na trasach i będzie promowało atrakcje przyrodniczo-kulturowe, które tam się znajdują. Aby uzyskać lepszą rozpoznawalność tej nowej oferty turystycznej przewidziano akcję promocyjną: 2 rajdy pieszo-rowerowe, 2 imprezy tematyczne, wydanie folderu, mapy, umieszczenie tablic reklamowych w obu gminach, spotkania informacyjne dla ludności lokalnej i osób zainteresowanych turystyką trans graniczną, jak również kurs języka sąsiada, który lepiej przygotuje przedstawicieli obu gmin do obsługi transgranicznego ruchu turystycznego.

Źródło: UG Jeleśnia

Data publikacji: 25 05 2017 autor: Korbielow.NET
Powered by CuteNews
Archiwa wiadomości >>>
korbielów pilsko podbrzozami korbielów dendys korbielów gazdowka pod pstragiemdomek na stoku korbielów u eli korbielów noclegi dimbo pilsko korbielow korbielow cypisek

Korbielów

Miejscowość, wioska turystyczna, granicząca ze Słowacją. Czytaj więcej >>>

Pilsko

Jest to wspólna góra dwóch państw, część leży po polskiej stronie, a część po słowackiej. Jej najwyższy wierzchołek znajduje się po stronie naszych południowych sąsiadów i mierzy aż 1557m n.p.m. Czytaj więcej >>>