Szczawiny, 05-03-2021, godz. 6:30

zdjęcia 05-03-2021-1