KL Buczynka, stacja końcowa 10-05-2022

zdjęcia 30-04-2022-1