Kamera wyciąg Rozbójnik

Widok na wyciąg Rozbójnik.

Kamera znajduje się na dolnej stacji wyciągu Kopiec-Rozbójnik ok. 1320m n.p.m.

Wyciąg Rozbójnik - obraz online - na żywo.

Obraz z kilkunastosekundowym opóźnieniem.