Korbielów Fauna i Flora.

Fauna - świat zwierząt
Świat zwierząt ma typowo zachodniobeskidzki charakter. Dominują tu gatunki szeroko rozpowszechnione zarówno w górach jak i na nizinach. Na przykład w grupie gadów i płazów element górski reprezentują: traszka karpacka, traszka górska, kumak górski i salamandra. W grupie ryb: pstrąg potokowy i strzelba potokowa. W śród ptaków typowe dla gór są: siwerniak, pliszka górska, pluszcz, natomiast górski element reprezentują: orzechówka, drozd obrożny, dzięcioł trójpalczasty. Bardzo charakterystyczną cechą fauny omawianego obszaru jest dominacja gatunków leśnych. Są to np. duże drapieżne ssaki: niedźwiedź, ryś, wilk, lis, borsuk, kuna leśna oraz ptaki: puszczyk zwyczajny, myszołów zachodni, pustułka, krogulec, kruk. Dalszymi przedstawicielami zwierząt leśnych są: okazały jeleń karpacki, dzik, a z ptaków np. jarząbek, głuszec, oraz liczne ptaki śpiewające, które szczególnie pospolicie zamieszkują starodrzewa leśne zakładając gniazda w dziuplach dziuplach konarach.
Warto wspomnieć, że rejon Pilska jest często odwiedzany przez niedźwiedzia brunatnego, mającego swe gawry w górach Słowacji, w Tatrach i na Babiej Górze.

Zdjęcia kilku przedstawiciel ze świat zwierząt naszego regionu:
korbielów, niedźwiedź korbielów, wilk
Niedźwiedź Brunatny Wilki
korbielów, korbielow, pilsko korbielów, korbielow, pilsko
Ryś Lis Rudy
korbielów, korbielow, pilsko korbielów, korbielow, pilsko
Pstrąg Potokowy Głuszec

Flora - świat roślin
Do najbardziej charakterystycznych zespołów roślinnych występujących na terenie Korbielowa należą zespoły leśne, łąkowe, łękowe. Około 55% całkowitej powierzchni stanowią lasy. Dawniej był to las jodłowo-bukowy-świerkowy do wysokości 1000m. W wyniku gospodarowania człowieka las ten został silnie zmieniony gatunkowo. Obecnie 90% drzewostanu stanowi świerk. Reszta to buk, jodła i grab.
Na wysokości 850 m n.p.m. znaleźć można kępy jodłowo-bukowe w stanie naturalnym. W runie tych lasów zachowały się: marzanna wonna, przebiśnieg pospolity, zawilec, kokoryczka wielokwiatowa. Lasy świerkowe odznaczają się ubogim poszyciem a nieco bogatszym runem, które okolicznym mieszkańcom dostarcza owoców leśnych, jagód, jeżyn, dzikiej róży, malin, czarnego bzu, jałowca oraz grzybów. Poza wymienionymi drzewami w charakterze domieszki występują: modrzew europejska, olsza, dąb, brzoza oraz sztucznie wprowadzona limba i sosna.
Oto zdjęcia niektórych przedstawicieli flory:
korbielów, korbielow, pilsko korbielów, korbielow, pilsko
Czosnek Syberyjski, Hala Miziowa Kosodrzewina, Pilsko
korbielów, korbielow, pilsko korbielów, korbielow, pilsko
Jagody Borowiki Szlachetne, Prawdziwki

Forum